Aspecte Legislative referitoare la formarea profesionala

 
Categorie
Denumire Descriere  
Ordonanta 129 - 2014 Formarea profesionala a adultilor
HG 174 consolidata 2015 HG 174 consolidata 2015
HG 377 consolidata 2015 HG 377 consolidata 2015
HG 522 - norme metodologice HG 522 norme metodologice Ordonanta 129 consolidata 2015
Ordin 353-5202 autorizarea frunizorilor consolidat 2015 Ordin 353-5202 autorizarea frunizorilor consolidat 2015
Ordin 501-5253 Ordin 501-5253 certificarea formarii profesionale consolidat 2015
Ordonanta 129 - formarea profesionala a adultilor din 2014 Ordonanta 129 formarea profesionala a adultilor din 2014