Dezvoltarea si implementarea de acţiuni inovatoare in sprijinul modernizării serviciului public de ocupare

 

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii, eficientei si transparentei serviciilor de ocupare furnizate de Serviciul public de ocupare. Proiectul va contribui la creşterea capacităţii si calităţii serviciilor oferite de către fiecare SPO partener, prin introducerea procedurilor specifice managementului calităţii, degrevării de personal, prin introducerea sistemului de gestiune a arhivei electronice si transferarea în format electronic a unei însemnate părţi din arhiva fizica a organizaţiei. De asemenea, dat fiind numărul ridicat al şomerilor în cele două regiuni ţintă ale proiectului, introducerea variantei online de furnizare a anumitor servicii va contribui la reducerea stresului profesional si creşterea calităţii serviciilor oferite în sistemul offline. în ceea ce priveşte asigurarea transparentei, sistemul în sine serveşte acestui scop, clienţii sistemului având acces la propriile dosare, putând introduce si urmări procesul de soluţionare a cererilor lor. Din punctul de vedere al eficientei, proiectul contribuie, de asemenea, în mod direct la eficientizarea activităţii, o parte a procedurilor clasice, care presupun intervenţia umana, fiind înlocuite de procedurile electronice, automate.