Legislatia specifica pietei muncii

 
Categorie
Denumire Descriere  
LEGEA 416-2001 - Privind venitul minim garantat. LEGEA 416-2001 - Privind venitul minim garantat.
HG 119-2014 HG 119-2014- pt. modif. şi compl. NMA a L. 76-2002
HG 174-2002 HG 174-2002- NMA a Legii nr. 76-2002
HG 377-2002 HG 377-2002- PROCEDURILE privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă
HG 473-2014- NMA a L. 335-2013 HG 473-2014- NMA a L. 335-2013 privind efectuarea stagiului pt abs. de înv. sup
HG 778-2013 HG 778-2013- pt modif. si compl. NMA a Legii nr. 416-2001 privind venitul minim garantat.docx
HG 855-2013 HG 855-2013-NMA a L.279-2005 privind ucenicia la locul de munca
LEGE 232-2003 LEGE 232-2003- pt.aprobarea OG 36-2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala.docx
LEGEA 107-2004 LEGEA 107-2004- pentru modificarea si completarea Legii nr. 76-2002
LEGEA 118-2010 LEGEA 118-2010- privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar.docx
LEGEA 200-2006 LEGEA 200-2006- privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
LEGEA 233-2010 LEGEA 233-2010- pentru modificarea si completarea Legii nr. 76-2002
LEGEA 250-2013 LEGEA 233-2010- pentru modificarea si completarea Legii nr. 76-2002
LEGEA 279-2005 LEGEA 279-2005- privind ucenicia la locul de munca
LEGEA 335-2013 LEGEA 335-2013- privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
LEGEA 416-2001 LEGEA 416-2001- privind venitul minim garantat
LEGEA 4-2003 LEGEA 4-2003- privind aprobarea OUG 124-2002 pt. modif si compl Legii nr. 76-2002
LEGEA 53-2003 LEGEA 53-2003- Codul muncii
LEGEA 580-2004 LEGEA 580-2004- pentru modificarea si completarea Legii nr. 76-2002
LEGEA 76-2002 LEGEA 76-2002- privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
OG 36-2003 OG 36-2003- privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala.
OG 86-2003 OG 86-2003- privind unele reglementari in domeniul financiar.
ORDIN 233-2006 ORDIN 233-2006- pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical
ORDIN 86-2002 ORDIN 86-2002- Procedura de elaborare, conţinutul şi monitorizarea planului individual de mediere
ORDIN. 85-2002 ORDIN. 85-2002- Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj
OUG 108-2010 OUG 108-2010- pentru modificarea si completarea Legii nr. 76-2002
OUG 117-2010 OUG 117-2010- pt. modif şi compl L. 571-2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
OUG 124-2002 OUG 124-2002- pentru modificarea si completarea Legii nr. 76-2002
OUG 126-2008 OUG 126-2008- privind modif si compl unor acte normative in ved. eliminarii legat. dintre niv. dr. acordate din BAS si niv sal. de baza min. brut pe tara
OUG 144-2005 OUG 144-2005- pentru modificarea si completarea Legii nr. 76-2002
OUG 147-2002 OUG 147-2002- pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative
OUG 158-2005 OUG 158-2005- privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
OUG 17-2011 OUG 17-2011- completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
OUG 28-2009 OUG 28-2009- privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
OUG 28-2014 OUG 28-2014- pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale.
OUG-91-2007 OUG-91-2007- pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale